บริการของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ส่วนผสมระดับพรีเมียมที่สุดที่จะมอบสิ่งที่คุณมองหา

ONE-STOP SERVICE

Original Research Manufacturer

OUR SERVICES

Our Services Provide a Range of Benefit

ก้าวอีกขั้นด้วยระบบ ORM (Original Research Manufacturer)

ORM (Original Research Manufacturer) ORM เป็นรูปแบบ ของการผล็ดด้วยการนำงานวิจัย ผลิดภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยทีม R8D ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพราะบริษัทของเรามีความพร้อม ทางด้นห้องแล็บ ทดสอบคุณภาพลิตภัณฑ์และ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางที่ เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ

โรงงานผลิตอาหารเสริมเต็มรูปแบบ OEM I ODM I ORM

ผลิตสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ ดารา/ผู้มีชื่อเสียง ให้ความไว้วางใจผลิตกับเรามากมายหลายท่าน มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพระดับสูง      กำลังการผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1,500,000 กล่องต่อเดือน 1 ในแค่ 10% ของโรงงานในประเทศไทย ที่จดทะเบียนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ (รง.4)

Genomics International Asia Pacific

แล็บวิจัยและพัฒนาสูตรได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงงานผลิตยาโดยนักวิจัยร่วมกัน 4 ประเทศ แล็บตรวจวิเคราะห์สารสกัดและผลิตภัณฑ์พร้อมออกใบ Certificate ประกอบด้วย
1.งานวิจัยและพัฒนาสารสกัดตัวใหม่
2.งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหนี่ยวนำสาร
3.งานวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม อาหารทางการแพทย์ สมุนไพร เวชสำอาง
4.งานตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์
5.ศูนย์ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญที่มีผลต่อมนุษย์ 

HERB RESEARCH

1500000
กำลังการผลิตต่อเดือน (กล่อง)
1747
สูตรผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน อย.
34
จำนวนสิทธิบัตร และรางวัล
Product Innovation & Unique
เรามีส่วนงานที่ทำหน้าที่วิจัย และ พัฒนา สารสกัด-สูตรผลิตภัณฑ์ โดยทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถภายใต้ห้อง ปฏิบัติการณ์ของ Golden Nature ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถ ทำให้สินค้าของคุณเป็นผู้นำในตลาดได้
High Capacity

ด้วยโรงงานผลิตขนาดใหญ่จากการขยาย ฐานการผลิตไปยัง Golden Nature นิคมอุตสาหกรรมโมเดิร์นสไตล์แห่งใหม่ที่ ทันสมัยที่สุดของ ASEAN อยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ เราจึงสามารถรองรับกับปริมา ลูกค้า และ กำลังผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามความอีก ต้องการผลิตจากลูกค้า ช่วยผลักดันให้ เกิดการเติบโตของสินค้าในตลาดได้อย่างดี.

Machine Technology

ใช้เครื่องจักร Auto Machine ที่ทันสมัย มีความหลากหลาย สามารถจอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่แตกต่างกว่า ในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีปริมาณมาก เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ตามหลัก ของ Lean Manufacturing เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถ ตอบสนองต่อวามต้องการของลูกค้าทั้ง ด้านปริมาณและคุณภาพ

High Standard & Quality Control

เรา คือ โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานตั้งแต่ เรอ, HALAL, HACCP, GMP/GMP-PICS จาก คณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข ครอบคลุมสถานที่ตั้งโครงสร้าง อาคารระบบ การผลิต ที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุก ๆ ขั้นตอน การจัดเก็บ เครื่องจักรนำเข้าที่ทันสมัย

Analystical Laboratory

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ ผลิตทั้ง ด้านเคมี , ชีวะภาพ และ กายภาพ โดยใช้ ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ISO 17025 เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง อย่างเช่น HPCL-MS , ICP-MS , GC-MS . UV Visible โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และ มากด้วยประสบการณ์ ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ออก สู่ตลาดานปริมาณและคุณภาพ