รูปแบบ ผลิตอาหารเสริม “ยอดนิยม”
ปัจจุบันในธุรกิจ โรงงานผลิตอาหารเสริม มีรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ขึ้นอยู่แต่ละเจ้าของธุรกิจต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริมใดๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม Golden Nature เป็นหนึ่งในโรงงานที่รับผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ตามที่คุณต้องการ

TAPLET

POWDER

CAPSULE

JELLY

SOFTGEL

SHOT DRINK

EFFERVESCENT

HEMP