Golden Nature

About Us

Golden Nature เป็นบริษัท Bio-Technology ได้ดำเนินธุรกิจด้านวิจัย นำเข้าสารสกัดและเป็นผู้ให้บริการด้านโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจความงามในประเทศไทย ทำให้เรามองเห็นโอกาสและการเติบโต ในธุรกิจด้านความงามของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาหารเสริม เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้เติบโตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหาวิธีที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิต ลดลงแต่ไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ได้มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมในราคาที่ถูกลง

Golden Nature

PLAN

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามคุณภาพที่ดีต้องมากจากการเริ่มต้นที่ดี อย่างวัตถุดิบที่มีคุณาพสูงแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีราคาต้นทุนที่สูงด้วย เช่นกันทำให้ สินค้าดีๆจึงมีราคาที่แพง ในธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางก็เช่นกัน หากเราต้องการอาหารเสริมหรือครีมที่คุณภาพดีและไม่มีสารเคมีอันตราย เราก็ต้องยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพื่อแลกกับสินค้าที่ปลอดภัยและใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ บริษัท Golden Nature จำกัด ริเริ่มการเสาะหาแหล่งผลิตสารสกัดจากทั่วโลกและนำเข้าด้วยเองเพื่อลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการวิจัย และพัฒนาโรงเพาะและสกัดสาร เพื่อให้สามารถผลิตสารสกัดได้เองเป็นการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ เพราะเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สามารถดูแลสุภาพของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพง