GOLDEN NATURE
a leading developer and manufacturer of hemp & cannabis in Thailand.
GOLDEN NATURE
a leading developer and manufacturer of hemp & cannabis in Thailand.
Contact Us

การตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีของเราดำเนินการทดสอบและพัฒนาที่หลากหลายสำหรับลูกค้าของเราการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี

การวิเคราห์หาสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น Siibutramine, Sildenafil และสารสเตอรอยด์ต่างๆ

การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ

การวิเคราะห์ทดสอบความเป็น กรด-ด่าง ความหนืด วัดค่าสี การทดสอบค่าการละลาย

เกี่ยวกับ GOLDEN NATURE

ทำไมเราถึงดีที่สุด

Golden Nature เป็น โรงงานผลิตอาหารเสริม และเวชสำอางให้กับลูกค้าและสร้างแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าใน รูปแบบ OEM ( Original – Equipment Manufacturer) ด้วยระบบขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงครื่องจักรในการผลิตที่ ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยัง เป็นผู้นำด้าน การผลิตสินค้าในรูปแบบ ODM (Original Design Manufacturer) เป็นระบบที่ ต่อยอดมาจาก OEM เราใช้ระบบ ODM เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความโดดเด่นให้มีความแตกต่างเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ORM ก้าวอีกขั้นด้วยระบบ ORM (Original Research Manufacturer ) เป็นรูปแบบ ของการผลิตด้วยการนำงานวิจัย ผลิตเสริมอาหาร และเวชสำอางด้วยทีม R&D ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์เพราะบริษัทของเรามีความพร้อม ทางด้านห้องแล็บทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมผลิตเสริมอาหารที่เป็นสูตรตำรับเฉพาะให้กับลูกค้าได้

SERVICES

One-Stop Service That Can Be Done in Our Lab

WHY WE’RE DIFFERENT?

บริการ ครบในที่เดียว ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

Product Development

91

Manufacturing

85

Hight Quality Control

93
Product Innovation & Unique

เรามีส่วนงานที่ทำหน้าที่วิจัย และ พัฒนา สารสกัด-สูตรผลิตภัณฑ์ โดยทีมนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถภายใต้ห้อง ปฏิบัติการณ์ของ Golden Nature ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถ ทำให้สินค้าของคุณเป็นผู้นำในตลาดได้

High Capacity

ด้วยโรงงานผลิตขนาดใหญ่จากการขยาย ฐานการผลิตไปยัง Golden Nature นิคมอุตสาหกรรมโมเดิร์นสไตล์แห่งใหม่ที่ ทันสมัยที่สุดของ ASEAN อยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ เราจึงสามารถรองรับกับปริมาณลูกค้า และ กำลังผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตามความอีก ต้องการผลิตจากลูกค้า ช่วยผลักดันให้ เกิดการเติบโตของสินค้าในตลาดได้อย่างดี

Machine Technology

ใช้เครื่องจักร Auto Machine ที่ทันสมัย มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่แตกต่างกว่า ในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีปริมาณมาก เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ตามหลัก ของ Lean Manufacturing เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้ง ด้านปริมาณและคุณภาพ

High Standard & Quality Control

เรา คือ โรงงานผลิตที่มีมาตรฐานตั้งแต่ เรอ, HALAL, HACCP, GMP/GMP-PICS GHPs จาก คณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข ครอบคลุมสถานที่ตั้งโครงสร้าง อาคารระบบ การผลิต ที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในทุก ๆ ขั้นตอน การจัดเก็บ เครื่องจักรนำเข้าที่ทันสมัย

Analystical Laboratory

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ ผลิตทั้ง ด้านเคมี , ชีวภาพ และ กายภาพ โดยใช้ ห้องปฏิบัติการ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ISO 17025 เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง อย่างเช่น HPCL-MS , ICP-MS , GC-MS UV Visible โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และ มากด้วยประสบการณ์ ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ออก สู่ตลาดด้านปริมาณและคุณภาพ

รูปแบบ ผลิตอาหารเสริม “ยอดนิยม”
ปัจจุบันในธุรกิจ โรงงานผลิตอาหารเสริม มีรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ขึ้นอยู่แต่ละเจ้าของธุรกิจต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริมใดๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ โรงงานรับผลิตอาหารเสริม Golden Nature เป็นหนึ่งในโรงงานที่รับผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ตามที่คุณต้องการ

TAPLET

POWDER

CAPSULE

JELLY

SOFTGEL

SHOT DRINK

EFFERVESCENT

HEMP

Golden Nature

Our innovations and awards

vector-smart-object-2.png

Our Laboratories

Our global laboratories can provide diagnostics solutions for clinical trials across America, Europe and Asia.

vector-smart-object-3.png

List of Services

9dok services can quickly deliver the information you and your doctor need for your most important health decisions.

vector-smart-object-1.png

Patronage

With specialist research groups research at 9dok focuses on structural biology and molecular cell biology.